natuurmetwater

Psychologen Praktijk Best is een psychologiepraktijk werkzaam in de Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige klachten. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Onder de regie van uw zorgverzekeraar bepalen de huisarts en de psycholoog samen hoeveel hulp zij kunnen bieden op basis van de ernst van uw klachten. Dat wordt ook met u besproken. U krijgt van uw huisarts daarvoor een verwijzing.

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding. Deze vergoeding valt  onder het eigen risico. Dit is voor 2018 vastgesteld op € 385,- per jaar en geldt vanaf 18 jaar. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

 

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw verzekeraar dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.
Wie buiten de vergoeding via de ziektekostenverzekering valt, of diegenen die daar geen gebruik van wensen te maken kan ook nog de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  • Via uw werk: in veel bedrijven bestaat er de mogelijkheid om psychologische hulp te vergoeden. Vraag dat na binnen uw bedrijf.
  • Via de bijstand: heeft u een bijstandsuitkering dan kan het zijn dat u voor vergoeding in aanmerking komt. Vraag dat na bij uw contactpersoon van sociale zaken van uw gemeente.
  • Via het persoons gebonden budget(PGB). Er kan een aanvraag ingediend worden bij het CIZ om u in aanmerking te laten komen voor een PGB.

 

Tarieven PPBest  2018

NZA Tarieven 2018

Onvolledig behandeltraject  € 186.71

Kort  € 457,43

Middel  € 779,40

Intensief € 1222,15

 

Bij Zilveren Kruis verzekerden hanteren we 85% van het bovenstaande NZA tarief

Bij VGZ verzekerden hanteren we 95% van het bovenstaande NZA tarief.

Bij CZ verzekerden hanteren we 91% van het bovenstaande NZA tarief

Bij Menzis verzekerden hanteren we 94% van het bovenstaande NZA tarief

Bij Friesland verzekerden hanteren we 100%

 

Bij onderstaande koepels gelden de onderstaande vastgestelde bedragen

MULTIZORG    DSW

Transitie 168,04   Transitie 182,98

Kort:  411,69   Kort  425,41

Middel  701,46   Middel  717,05

Intensief 1099,94  Intensief 1099,94

 

Niet verzekerde zorg € 105,00 per consult