natuurmetwater

E-health kan worden ingezet worden in aanvulling op uw gesprekken met uw behandelende psycholoog of eventueel ter voorbereiding van het intakegesprek. Het is een programma dat kan worden ingezet om thuis actief bezig te zijn met oefeningen of tools om uw klachten en problemen te verminderen. Tevens is er de mogelijkheid om ter overbrugging van de wachttijd E-health in te zetten om bijvoorbeeld uw problemen alvast beter in kaart te brengen.

Binnen PPBest wordt bij uw behandeling gewerkt met wetenschappelijk getoetste zorgstandaarden en modules die door de beroepsgroep zijn ontwikkeld en continu worden verbeterd. Voorbeelden zijn de zorgstandaard voor angstklachten, depressieve klachten, burnout en overspanning.

Minddistrict is onze nieuwe methode waarmee E-health wordt aangeboden. E-health is een verlengstuk van de behandeling zodat u ook thuis verder kunt werken aan uw hulpvraag, via internet. Wanneer tijdens de behandeling Minddistrict wordt ingezet kunt u tussen de gesprekken met uw psycholoog, thuis en op het moment dat het u uitkomt, verder werken aan uw doelen. Minddistrict heeft een groot scala aan modules ontwikkeld met moderne en bewezen effectieve behandelmethoden voor veelvoorkomende psychische klachten. U krijgt uitleg over uw klacht, over hoe uw klacht kan ontstaan, in stand gehouden wordt en behandeld kan worden. U ziet filmpjes van lotgenoten en psychologen die helder uitleg geven over uw probleem en de behandeling daarvan. U doet verschillende oefeningen en behandelvormen om van uw klacht af te komen. Tussentijds krijgt u feedback van uw behandelaar. De inzet van Minddistrict is daarmee een effectieve en prettige manier om aan uw doelen te werken.

minddistrict

Wilt u zelf alvast gaan werken aan uw klachten dan kunt u van het volgende gebruik maken.

www.nedkad.nl
www.samengezond.nl

VGZ mindfulness coach via de app store