Bij Psychologen Praktijk Best kunnen mensen van 18 jaar en ouder met klachten passend binnen de BGGZ (waaronder angst-, dwang- en stemmingsklachten) terecht voor een 100% online behandeling in hun eigen vertrouwde omgeving. Ook gedeeltelijke online behandeling volgen is mogelijk. De wachttijd is korter dan voor face to face behandelingen en online behandeling bespaart reiskosten en reistijd. Tevens is het mogelijk om online behandeling te volgen in de avonduren. De videogesprekken met de behandelaar vinden op afspraak plaats in een beveiligde beeldbelomgeving en de behandeling wordt optimaal ondersteund door persoonlijke online opdrachten.

Voor online behandeling is er net als bij face to face behandeling een verwijzing nodig vanuit de huisarts. De behandeling wordt vervolgens volledig vergoed door de zorgverzekering (wel vindt er verrekening met het eigen risico plaats). Als u geïnteresseerd bent in online behandeling kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier. Voor aanvang van de digitale behandeling wordt er een (telefonische) intake gepland. De therapie kan daarna zonder extra wachttijd worden opgestart. Behandeling via beeldbellen is bewezen net zo effectief als een behandeling op locatie. 

Bent u gemotiveerd om online aan de slag te gaan met uw herstel, meldt u zich hier aan voor online behandeling.