paal

We zullen u toestemming vragen om overleg te plegen met uw huisarts. Gaat u daar niet mee akkoord, dan zal er geen overleg plaats vinden. Daarnaast kan er alleen met uw uitdrukkelijke toestemming overleg plaats vinden met anderen, zoals een arboarts of familie. Geeft u geen toestemming, dan zullen wij ons houden aan de privacyregels zoals die gelden voor onze beroepsgroep.

Tijdens de behandeling zullen de belangrijke zaken omtrent uw behandeling vastgelegd worden in een dossier. Het spreekt voor zich dat ook die gegevens strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. Wij doen ons best om de behandeling op een goede en kwalitatieve manier te laten verlopen. Wij streven naar een duidelijke en goede communicatie met u. Toch kan er een keer iets misgaan, waarover u niet tevreden bent. Het beste kunt u danin eerste instantie contact opnemen met uw behandelaar. Soms is er sprake van een misverstand of is er onvoldoende communicatie geweest. Dat kan uw onvrede misschien wegnemen en horen wij van u, hoe wij die onvrede kunnen herstellen en in de toekomst kunnen voorkomen.

Komt u er in dat gesprek niet uit, dan kunt u zich schriftelijk wenden naar de klachtenfunctionaris van PPBest. Vermeldt dan wat de klacht is en wie het betreft. Voorzie de brief van uw naam en adres en datum van indiening.
De klachtenfunctionaris zal dan zoveel mogelijk proberen te bemiddelen en zo mogelijk tot een oplossing van de klacht te komen.
U kunt uw brief richten aan:
Dhr P.Peeters, klachtenfunctionaris PPBest
De Ronde 14
5683 CZ Best

Wanneer u uw klacht liever digitaal aan ons doorgeeft, klik dan hier.

Mocht u in dat gesprek niet tot een oplossing komen, dan zijn wij gebonden aan de beroepscode en klachtenregeling van de LVVP.
Klik hier om contact op te nemen met LVVP.