lake3

Behandelingen bij Psychologen Praktijk Best zijn over het algemeen individueel en relatief kortdurend. Denk daarbij aan ongeveer 5 tot 10 gesprekken. De behandelingen worden uitgevoerd door gecertificeerde psychologen, die zich hebben gespecialiseerd in de volgende vormen van behandeling:

Cognitieve Gedragstherapie

EMDR / verwerking van heftige gebeurtenissen

– Diagnostiek

Speltherapie

– Ouderbegeleiding

– Behandeling gericht op identiteitsontwikkeling

Behandeling voor Somatisch (onvoldoende) onverklaarbare lichamelijke klachten op de SOLK-poli