Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Volwassenen praten over wat hen bezighoudt. Voor kinderen is praten over hun gevoelens en zorgen vaak moeilijk. Kinderen spelen daarover, spel is de taal van het kind. Het spelen wordt daarom in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut. Het spel van een kind geeft zicht op meerdere ontwikkelingsgebieden; denk aan de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling, taal en de motoriek.

 

Waarom speltherapie?

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten en vaardigheden  kan verwerven. De samenwerking tussen ouders en therapeut is in deze therapie belangrijk en van invloed op het resultaat.

 

Wanneer speltherapie?

Wanneer  (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.  Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

* Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet

* Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld

* Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s

* Hechtingsproblemen

* Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag

* Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen,  slecht luisteren,