Financiering van zorg aan kinderen en jeugd gaat tegenwoordig via de gemeente waarin u woont. Psychologen Praktijk Best heeft overeenkomsten met bijna alle gemeenten in Zuid Oost Brabant over te leveren zorg aan kinderen en jeugd. Over het algemeen wordt het grootste deel van de zorgkosten vergoed door de gemeente waarin u woont. Na de intake maken we een inschatting hoeveel en wat voor zorg nodig is voor uw kind en dat vragen we dan aan bij de gemeente. Normaal gesproken kunnen we dan na enkele weken verder aan de slag met de zorg die nodig is.