bril

 

Peter Peeters

IMG_4385

Dhr. Drs. P.H.W.M. Peeters
Eerstelijnspsycholoog
Gezondheidszorgpsycholoog (Big registratienr.: 89051064925)
EMDR -practitioner
email: » p.peeters@ppbest.nl

Peter Peeters (1958) is als praktijkhouder in 1998 gestart met Psychologen Praktijk Best. Ik ben opgeleid tot eerstelijnsspsycholoog, wat inhoudt dat je een veel voorkomend scala van problemen kunt behandelen. De aard van de behandeling laat ik aansluiten bij wat nodig en wenselijk is. De relatie en interactie die je hebt met elkaar in de therapie is daar erg van belang. Tot de kern van het probleem doordringen vind ik een uitdaging, en handvatten geven hoe er mee om te gaan in het dagelijks leven is daarbij een uitgangspunt.

Jessy Brouwers

IMG_4400

Mw. Drs. A.E.C.M. Brouwers
GZ psycholoog, specialisatie Klinisch Psycholoog BIG (Big registratienr.: 29043278125)
Psychotherapeut BIG (Big registratienr.: 49043278116)
email: » j.brouwers@ppbest.nl

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam als psychotherapeut. Mijn specialistische opleiding is client-centered . Deze aanpak is gericht op het ontdekken en gebruik maken van sterke en gezonde kanten om zo tot oplossingen te komen. Jezelf ontdekken betekent even stilstaan om verder te komen. Het streven naar optimale autonomie en onafhankelijkheid is hierbij belangrijk om tot ‘duurzame’ oplossingen te komen.

Ik richt me voornamelijk op volwassenen. Tevens behoort EMDR –behandeling tot de mogelijkheden. Mijn attitude is oplossingsgericht en pragmatisch. Kortdurend waar het kan en langdurend indien nodig.

Arnold van Oosterhout

Dhr. Drs. A. van Oosterhout
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratienr. 79919098325)
Cognitief Gedragstherapeut VGCT
email: » a.van.oosterhout@ppbest.nl

Mijn naam is Arnold van Oosterhout, ik ben gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut. In 2006 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg, in de richting klinische gezondheidspsychologie. Ik werk sinds 2014 met veel plezier bij Psychologen Praktijk Best. Ik vind het belangrijk om in mijn behandelingen zo goed mogelijk te begrijpen waar u tegenaan loopt, om vervolgens een behandeling te maken die precies op maat is voor u. Cognitieve gedragstherapie is daar heel erg geschikt voor en pas ik graag toe. Daarnaast pas ik regelmatig EMDR toe.

Monique Franken

IMG_4514

Mw. Drs. J.J.G. Franken-Snijders
Orthopedagoog
Gezondheidszorgpsycholoog (Big registratienr.: 89042819425)
Kinder- en Jeugdpsycholoog
email: » m.franken@ppbest.nl

Ik ben sinds september 2008 werkzaam bij Psychologen Praktijk Best. Ik heb Orthopedagogiek gestudeerd en mezelf daarna gekwalificeerd als GZ-psycholoog,  Kinder- en jeugdpsycholoog en EMDR-therapeut. Ik heb jarenlange ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar ik nu nog steeds werkzaam ben. De combinatie met het werken binnen de eerstelijnszorg bevalt me erg goed.

Mijn voorkeur gaat uit naar het werken met kinderen, jongeren en jong-volwassenen. Ik ben iemand die werkt vanuit meerdere invalshoeken, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgericht werken. Het breed kijken naar de achtergrond van problemen en het in kaart brengen van de persoonlijkheid van iemand acht ik daarbij van groot belang. Mijn streven is om zoveel mogelijk de hulpvraag en behoefte van de cliënt en/of zijn omgeving te volgen.

Josan van de Mortel

IMG_4498

Mw. J. van de Mortel
Psychologisch medewerker
Maatschappelijk werker
Email: » j.van.de.mortel@ppbest.nl

Sinds september 2012 werk ik bij Psychologen Praktijk Best als psychologisch medewerker en maatschappelijk werker. Mijn belangrijkste taak is het verrichten van diagnostisch onderzoek bij zowel kinderen als volwassenen als onderdeel van de behandeling. Dit betekent dat ik in samenspraak met de behandelaar een selectie maak van (neuro)psychologische tests, deze afneem en terugrapporteer aan de behandelaar. Een onderzoek kan zinvol zijn wanneer er zich cognitieve problemen voordoen na bijvoorbeeld hersenletsel (door bijvoorbeeld een ongeval met hoofdletsel, CVA of hersentumor) of voor het objectiveren van leer- en/of ontwikkelingsproblemen (denk aan bijvoorbeeld ADHD, autisme).

Verder geef ik Biofeedback behandeling. Biofeedbackbehandeling kan ingezet worden bij o.a. spanningsklachten, hyperventilatie, (hoofd)pijnklachten, slaapproblemen en angstklachten.

In de loop van mijn werkzame leven heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostiek bij kinderen en volwassenen en behandeling van mensen met onder andere niet aangeboren hersenletsel, angst- en paniekklachten, spanningsklachten en relatieproblematiek. Mijn sterke kant is het begeleiden van veranderingsprocessen in kleine en veilige stappen, het betrekken van “het systeem” in deze veranderingsprocessen en het kunnen inzetten van praktisch gerichte, kortdurende hulpverleningstrajecten.

Lettie Smits

Mw. Drs. L. Smits

Orthopedagoog Generalist (BIG-nummer:89928404931)

Speltherapeut

Email: l.smits@ppbest.nl

Ik ben Lettie Smits en werk sinds mei 2017 bij Psychologen Praktijk Best. Hiervoor heb ik jaren lang gewerkt in de jeugdhulpverlening en in de jeugd GGZ. Ik heb vele kinderen, jongere en ouders gezien die hun uiterste best doen om zich te ontwikkelen, of om een goede ouder te zijn. Soms gaat dit makkelijk, maar soms kost dit erg veel energie. Ik vind het van veel moed getuigen om dan hulp te vragen. In mijn benaderingswijze vind ik het belangrijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind/ de jongere of de ouder, om hen zo goed mogelijk te begrijpen en te kunnen helpen. In de kinderleeftijd gebruik ik hiervoor vaak spel. Ik ben gespecialiseerd in de spelpsychotherapie. Bij jongere gebruik ik vaak cognitieve gedragstherapie om samen met hen te onderzoeken hoe gedachtes, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen om er zodoende meer grip op te krijgen. Indien er sprake is van problemen met het verwerken van heftige gebeurtenissen, maak ik vaak gebruik van EMDR. Dit alles gaat niet zonder ondersteuning en aansturing van ouders. Vandaar dat ook ouders en/of andere belangrijke personen in het leven van het kind, een belangrijke rol spelen in de behandeling.

William Spierenburg

Dhr. W. Spierenburg MSc

Cognitief Gedragstherapeut VGCT

GZ psycholoog (Big registratienummer 29930806625)

email: » w.spierenburg@ppbest.nl

Openheid, betrokkenheid, ‘to-the-point’ en humor zijn belangrijke waarden voor mij in het contact met anderen. Iemand ‘zien’ in therapie is een van de waardevolste aspecten in de behandeling, maar ook in het inter-persoonlijk contact met de medemens in het dagelijkse leven. Mijn streven is altijd om iemand zich veilig laten voelen zodat hij zijn ‘masker’ kan afzetten. Dan ontstaat er verbinding.

Naast de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studies (o.a. CGT, traumabehandelingen zoals IE en EMDR) laat ik mijn intuïtie altijd een rol spelen gedurende therapie. Ook heb ik affiniteit met het onderwerp zingeving.

Marianne de la Haye

Mw. Drs. M.J.A. de la Haye- van Gils
Gezondheidszorgpsycholoog (Big registratienr.: 39912780825)
Kinder- en jeugdpsycholoog
email: » m.de.la.haye@ppbest.nl

Ik ben Marianne de la Haye en sinds het voorjaar van 2018 werkzaam bij Psychologen Praktijk Best. Begin 2010 heb ik mijn registratie als GZ-psycholoog Kind & Jeugd gehaald en sindsdien heb ik in zowel de Basis als de Specialistische GGZ gewerkt. Kinderen, jeugdigen en hun ouders, maar ook jong-volwassenen, kunnen met uiteenlopende hulpvragen bij mij terecht. Samen kijken we naar het ontstaan van de klachten, indien nodig middels psychologisch onderzoek, en werken we naar een oplossing. In een behandeling maak ik onder andere gebruik van (cognitieve) gedragstherapeutische technieken en hanteer ik een systeemgerichte aanpak.

Odette de Theije

Mw. Drs. O.N.A.M de Theije
Kinder- en Jeugdpsychiater (Big registratienr.: 69031042201)

email: » info@ppbest.nl

Irene van Oosterhout

Mw. I.A.M.W. van Oosterhout MSc

Orthopedagoog
GZ Psycholoog i.o. (SKJ 120006221)

email: » i.van.oosterhout@ppbest.nl

Mijn naam is Irene van Oosterhout. Sinds 2019 werk ik bij Psychologen Praktijk Best, als orthopedagoog en psycholoog. Ik voer psychodiagnostisch onderzoek uit en geef behandelingen aan kinderen en jongeren. Ik werk in mijn behandelingen graag met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken en mindfulness.
Een mooie uitdaging bij zowel diagnostiek als behandeling vind ik om de ‘puzzel’, die voor iedereen weer anders is, samen met ouders en jeugdige helder te krijgen: hoe werkt het bij mij, hoe kan de omgeving op mijn behoeften afstemmen en wat kan én wil ik zelf veranderen?

Nathalie de Swart

Mw. N. de Swart, MSc.

GZ Psycholoog i.o.
Psycholoog (SKJ 130002050)
ACT4kids therapeut
email: » n.de.swart@ppbest.nl

Sinds november 2021 ben ik werkzaam bij Psychologen Praktijk Best en ben ik per januari 2022 werkzaam als psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog. Inmiddels ben ik al ruim tien jaar aan de slag in verschillende werksettingen, waaronder de medische psychologie, diagnostiek en behandeling van leerstoornissen en de BGGZ/SGGZ. Ik voer psychodiagnostisch onderzoek uit en geef behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders. Tevens neem ik deel aan de SOLK-poli, alwaar we samen werken met een fysiotherapeut en ergotherapeut als het gaat om somatische klachten . Gedurende de behandelingen werk ik vooral met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie en ACT4kids. Mijn streven is elke keer weer om het samen te doen en de behandeling zoveel mogelijk op maat van het kind of de jongere af te stemmen. Daarin betrekken we ook het systeem (o.a. ouders en school) waar nodig. Samen zorgen we er voor dat er weer grip ontstaat op de problemen en er voldoende vertrouwen is om het weer zelfstandig op te kunnen pakken na afloop.

Jolien van Beurden

Mevr. J. van Beurden MSc.
Psycholoog kinder en jeugd
email: » j.van.beurden@ppbest.nl

In 2019 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Leiden in de richting van klinische psychologie. Echter al vanaf de start van mijn carrière heb ik mij volledig op kinder- en jeugdpsychologie gefocust en ook binnen die setting gewerkt. Ik wist het meteen. Dit is waar ik blij van wordt! Je kan mij dan ook tegenkomen bij uiteenlopende vraagstukken. Ik richt mij zowel op diagnostiek waarbij ik met jou en je ouders ga kijken waar je tegen aanloopt en waarom. Na diagnostiek geef ik advies wat vaak ook bestaat uit een stukje behandeling. Er zijn diverse behandelmethodes maar ikzelf gebruik voornamelijk cognitieve gedragstherapie. Soms is het niet nodig om eerst diagnostiek in te zetten als je dit bijvoorbeeld al hebt gehad of een hele duidelijke vraag hebt om in behandeling aan te werken. Ook daarvoor kan je bij mij terecht. In de behandeling vind ik het belangrijk dat kinderen en jongeren zich begrepen voelen. Het kan soms best wel spannend zijn om hulp te zoeken en het is vaak best lastig om een behandeling te volgen. Daarom vind ik het belangrijk om elkaar te leren kennen, ik probeer altijd open en eerlijk te zijn maar tussendoor is er ook zeker tijd voor een grapje en gezelligheid.

Vera Wesel

Mw. V.A. Wesel

GZ Psycholoog (Big registratienr. 59912817025)
Systeemtherapeut NVRG
email: » v.wesel@ppbest.nl

Mijn naam is Vera Wesel en ik werk sinds juli 2022 als gz-psycholoog en systeemtherapeut bij Psychologen Praktijk Best. De afgelopen jaren heb ik uiteenlopende ervaring opgedaan in de jeugdhulpverlening, ziekenhuizen en in de (hoog-)specialistische jeugd GGZ. 

Cliënten kunnen bij mij terecht voor zowel individuele –(trauma) therapie als gezinstherapie. Ik vind het belangrijk om goed te begrijpen met welke vragen mensen komen; welke patronen klachten in stand houden en binnen welke context ze voor komen. Mijn drijfveer is daarnaast om de krachten goed in beeld te houden en de verbinding met belangrijke andere te versterken of herstellen. Een waardevol onderdeel van mijn werk vind ik de ontmoeting met uiteenlopende mensen en gezinnen.  Het is mooi en inspirerend om te zien hoe mensen hun veerkracht en kwetsbaarheid willen delen. Ik vind het dan ook belangijk om een veilige gespreksruimte te creeren, waarbinnen ruimte is voor ieders waarden, creativiteit, verbinding en een beetje humor. 

Jeske Jacobs

Mw. J. Jacobs

Psycholoog kinder en jeugd (SKJ nr. 130006870)
email: » j.jacobs@ppbest.nl

Mijn naam is Jeske Jacobs. Vanaf augustus 2022 ben ik werkzaam bij PPBest. Hiervoor heb ik ruim 17 jaar gewerkt in de jeugdhulpverlening en in de huisartspraktijk. Mijn passie ligt bij het werken met kinderen/jongeren en hun ouders. Samen gaan we op zoek waar de problemen vandaan komen, en wat kan helpen om je weer goed te voelen. Hierbij maak ik gebruik van zowel diagnostiek als behandeling. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de kwaliteiten die iedereen in zich heeft en deze in te zetten. Tijdens de gesprekken ga ik graag serieus en praktisch aan de slag, maar er is ook ruimte voor humor.

Kim van den Bogaard

Mw. K. van den Bogaard

GZ Psycholoog i.o.
email: » k.van.den.bogaard@ppbest.nl

Vanaf september 2022 ben ik werkzaam bij Psychologen Praktijk Best als orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Ik richt met hierbij zowel op diagnostiek als behandeling. Samenwerken met kinderen, jeugdigen en hun ouders staat hierbij centraal. Samen zoeken naar de oorzaak van de problemen waar de persoon tegenaan loopt, en ook samen kijken op welke manier iemand geholpen kan worden om weer met vertrouwen verder te gaan.

Angel Baron

Mw. A. Baron

GZ Psycholoog i.o.
email: » a.baron@ppbest.nl

Mijn naam is Angel Baron en ik werk sinds november 2022 met veel plezier bij Psychologen Praktijk Best waar ik momenteel bezig ben om de registratie tot GZ-psycholoog te behalen. Na mijn afstuderen heb ik een aantal jaar vol enthousiasme in de ouderenzorg gewerkt en daarna ben ik overgestapt naar de Specialistische GGZ om mijzelf als psycholoog verder te ontwikkelen. Bovendien sprak het werken met complexe klachten mij binnen deze setting enorm aan. De afgelopen jaren heb ik met veel verschillende problematieken gewerkt en naast het werk heb ik ook de nodige aanvullende scholingen gevolgd, zoals ACT, EMDR en CGT. Ik heb in het verleden tevens de nodige ervaring opgedaan in het online behandelen, dus bij mij is er ook de mogelijkheid om de behandeling gedeeltelijk of volledig online te volgen. Ik ben psycholoog in hart en nieren en ik put er ontzettend veel energie uit om anderen vooruit te helpen. Ik ben zeer betrokken, empathisch en toegankelijk. Daarnaast pas ik graag de nodige humor toe in de behandeling.

Romy Bergmans

Mw. R. Bergmans, MSc

GZ Psycholoog i.o.
email: » r.bergmans@ppbest.nl

Mijn naam is Romy Bergmans en sinds Januari 2023 ben ik werkzaam bij Psychologen Praktijk Best als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Ik zal me hier op diagnostiek en behandeling gaan richten, zowel bij kind en jeugd als bij volwassenen. Technieken die ik hier graag in toepas zijn oplossingsgericht werken, cognitieve gedragstherapie en ACT. Graag ga ik samen op zoek naar waar klachten vandaan komen en hoe iemand geholpen kan worden. Dit vind ik dan ook het mooie van ons vak, want iedereen is anders!

 

Tessa Ranzijn

Mw. T. Ranzijn, MSc

Orthopedagoog
email: » t.ranzijn@ppbest.nl

Naomi Korbee

Mw. N. Korbee, MSc

GZ psycholoog i.o.
email: » n.korbee@ppbest.nl

Nancy Vingerhoets

Mw. N. Vingerhoets

secretaresse

email: » info@ppbest.nl

Marion Lampe

IMG_4358

Mw. M. Lampe

secretaresse

email: » info@ppbest.nl

Terka van Brussel

Mw. T. van Brussel

secretaresse

email: » info@ppbest.nl

Laura Soomers

Mw. L. Soomers

secretaresse

email: » info@ppbest.nl

GGZ Kwaliteitsstatuut

De BIG geregistreerde behandelaren van PPBest voldoen aan de eisen van het GGZ kwaliteitsstatuut 2020. Hieronder vindt u de kwaliteitsstatuten van onze verschillende BIG geregistreerde behandelaren.

v. Oosterhout kwaliteitsstatuut

Peeters kwaliteitsstatuut

Franken kwaliteitsstatuut

Brouwers kwaliteitsstatuut

De la Haye kwaliteitsstatuut

Spierenburg kwaliteitsstatuut

Wesel kwaliteitsstatuut