bril

 

Peter Peeters

IMG_4385

Dhr. Drs. P.H.W.M. Peeters
Eerstelijnspsycholoog
Gezondheidszorgpsycholoog (Big registratienr.: 89051064925)
EMDR -practitioner
email: » p.peeters@ppbest.nl

Peter Peeters (1958) is als praktijkhouder in 1998 gestart met Psychologen Praktijk Best. Ik ben opgeleid tot eerstelijnsspsycholoog, wat inhoudt dat je een veel voorkomend scala van problemen kunt behandelen. De aard van de behandeling laat ik aansluiten bij wat nodig en wenselijk is. De relatie en interactie die je hebt met elkaar in de therapie is daar erg van belang. Tot de kern van het probleem doordringen vind ik een uitdaging, en handvatten geven hoe er mee om te gaan in het dagelijks leven is daarbij een uitgangspunt.

Jessy Brouwers

IMG_4400

Mw. Drs. A.E.C.M. Brouwers
GZ psycholoog, specialisatie Klinisch Psycholoog BIG (Big registratienr.: 29043278125)
Psychotherapeut BIG (Big registratienr.: 49043278116)
email: » j.brouwers@ppbest.nl

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam als psychotherapeut. Mijn specialistische opleiding is client-centered . Deze aanpak is gericht op het ontdekken en gebruik maken van sterke en gezonde kanten om zo tot oplossingen te komen. Jezelf ontdekken betekent even stilstaan om verder te komen. Het streven naar optimale autonomie en onafhankelijkheid is hierbij belangrijk om tot ‘duurzame’ oplossingen te komen.

Ik richt me voornamelijk op volwassenen. Tevens behoort EMDR –behandeling tot de mogelijkheden. Mijn attitude is oplossingsgericht en pragmatisch. Kortdurend waar het kan en langdurend indien nodig.

Arnold van Oosterhout

Dhr. Drs. A. van Oosterhout
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratienr. 79919098325)
Cognitief Gedragstherapeut VGCT
email: » a.van.oosterhout@ppbest.nl

Mijn naam is Arnold van Oosterhout, ik ben gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut. In 2006 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg, in de richting klinische gezondheidspsychologie. Ik werk sinds 2014 met veel plezier bij Psychologen Praktijk Best. Ik vind het belangrijk om in mijn behandelingen zo goed mogelijk te begrijpen waar u tegenaan loopt, om vervolgens een behandeling te maken die precies op maat is voor u. Cognitieve gedragstherapie is daar heel erg geschikt voor en pas ik graag toe. Daarnaast pas ik regelmatig EMDR toe.

Monique Franken

IMG_4514

Mw. Drs. J.J.G. Franken-Snijders
Orthopedagoog
Gezondheidszorgpsycholoog (Big registratienr.: 89042819425)
Kinder- en Jeugdpsycholoog
email: » m.franken@ppbest.nl

Ik ben sinds september 2008 werkzaam bij Psychologen Praktijk Best. Ik heb Orthopedagogiek gestudeerd en mezelf daarna gekwalificeerd als GZ-psycholoog,  Kinder- en jeugdpsycholoog en EMDR-therapeut. Ik heb jarenlange ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar ik nu nog steeds werkzaam ben. De combinatie met het werken binnen de eerstelijnszorg bevalt me erg goed.

Mijn voorkeur gaat uit naar het werken met kinderen, jongeren en jong-volwassenen. Ik ben iemand die werkt vanuit meerdere invalshoeken, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgericht werken. Het breed kijken naar de achtergrond van problemen en het in kaart brengen van de persoonlijkheid van iemand acht ik daarbij van groot belang. Mijn streven is om zoveel mogelijk de hulpvraag en behoefte van de cliënt en/of zijn omgeving te volgen.

Josan van de Mortel

IMG_4498

Mw. J. van de Mortel
Psychologisch medewerker
Maatschappelijk werker
Email: » j.van.de.mortel@ppbest.nl

Sinds september 2012 werk ik bij Psychologen Praktijk Best als psychologisch medewerker en maatschappelijk werker. Mijn belangrijkste taak is het verrichten van diagnostisch onderzoek bij zowel kinderen als volwassenen als onderdeel van de behandeling. Dit betekent dat ik in samenspraak met de behandelaar een selectie maak van (neuro)psychologische tests, deze afneem en terugrapporteer aan de behandelaar. Een onderzoek kan zinvol zijn wanneer er zich cognitieve problemen voordoen na bijvoorbeeld hersenletsel (door bijvoorbeeld een ongeval met hoofdletsel, CVA of hersentumor) of voor het objectiveren van leer- en/of ontwikkelingsproblemen (denk aan bijvoorbeeld ADHD, autisme).

Verder geef ik Biofeedback behandeling. Biofeedbackbehandeling kan ingezet worden bij o.a. spanningsklachten, hyperventilatie, (hoofd)pijnklachten, slaapproblemen en angstklachten.

In de loop van mijn werkzame leven heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostiek bij kinderen en volwassenen en behandeling van mensen met onder andere niet aangeboren hersenletsel, angst- en paniekklachten, spanningsklachten en relatieproblematiek. Mijn sterke kant is het begeleiden van veranderingsprocessen in kleine en veilige stappen, het betrekken van “het systeem” in deze veranderingsprocessen en het kunnen inzetten van praktisch gerichte, kortdurende hulpverleningstrajecten.

Lettie Smits

Mw. Drs. L. Smits

Orthopedagoog Generalist (BIG-nummer:89928404931)

Speltherapeut

Email: l.smits@ppbest.nl

Ik ben Lettie Smits en werk sinds mei 2017 bij Psychologen Praktijk Best. Hiervoor heb ik jaren lang gewerkt in de jeugdhulpverlening en in de jeugd GGZ. Ik heb vele kinderen, jongere en ouders gezien die hun uiterste best doen om zich te ontwikkelen, of om een goede ouder te zijn. Soms gaat dit makkelijk, maar soms kost dit erg veel energie. Ik vind het van veel moed getuigen om dan hulp te vragen. In mijn benaderingswijze vind ik het belangrijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind/ de jongere of de ouder, om hen zo goed mogelijk te begrijpen en te kunnen helpen. In de kinderleeftijd gebruik ik hiervoor vaak spel. Ik ben gespecialiseerd in de spelpsychotherapie. Bij jongere gebruik ik vaak cognitieve gedragstherapie om samen met hen te onderzoeken hoe gedachtes, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen om er zodoende meer grip op te krijgen. Indien er sprake is van problemen met het verwerken van heftige gebeurtenissen, maak ik vaak gebruik van EMDR. Dit alles gaat niet zonder ondersteuning en aansturing van ouders. Vandaar dat ook ouders en/of andere belangrijke personen in het leven van het kind, een belangrijke rol spelen in de behandeling.

Marion van Buul

Mw. drs. M.M. van Buul

GZ psycholoog (Big registratienr.: 69050983525)

Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd

Email: m.van.buul@ppbest.nl

Ik ben binnen Psychologen Praktijk Best werkzaam als GZ-psycholoog. Mijn werkzaamheden bevatten zowel diagnostiek als behandeling gericht op kinderen, jongeren en volwassenen.

Problematiek bij kinderen en jongeren hangt vaak samen met de ontwikkelingsfase waarin zij verkeren en de wisselwerking tussen aanleg en omgeving. Het is daarbij niet alleen van belang de risicofactoren en kwetsbaarheden in kaart te brengen, maar evenzeer te kijken naar sterke kanten die benut kunnen worden. Ouders en school vormen voor mij daarbij een belangrijke informatiebron en samenwerkingspartner.

Bij volwassenen is het boeiend om aan de hand van iemands achtergrond en ervaringen in kaart te brengen wat maakt wie iemand is en wat maakt dat iemand nu bepaalde klachten heeft. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om samen te bekijken welke manieren er zijn om aan het verminderen/verhelpen van klachten te werken.

William Spierenburg

Dhr. W. Spierenburg MSc

Cognitief Gedragstherapeut VGCT

GZ psycholoog (Big registratienummer 29930806625)

email: » w.spierenburg@ppbest.nl

Openheid, betrokkenheid, ‘to-the-point’ en humor zijn belangrijke waarden voor mij in het contact met anderen. Iemand ‘zien’ in therapie is een van de waardevolste aspecten in de behandeling, maar ook in het inter-persoonlijk contact met de medemens in het dagelijkse leven. Mijn streven is altijd om iemand zich veilig laten voelen zodat hij zijn ‘masker’ kan afzetten. Dan ontstaat er verbinding.

Naast de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studies (o.a. CGT, traumabehandelingen zoals IE en EMDR) laat ik mijn intuïtie altijd een rol spelen gedurende therapie. Ook heb ik affiniteit met het onderwerp zingeving.

Marianne de la Haye

Mw. Drs. M.J.A. de la Haye- van Gils
Gezondheidszorgpsycholoog (Big registratienr.: 39912780825)
Kinder- en jeugdpsycholoog
email: » m.de.la.haye@ppbest.nl

Ik ben Marianne de la Haye en sinds het voorjaar van 2018 werkzaam bij Psychologen Praktijk Best. Begin 2010 heb ik mijn registratie als GZ-psycholoog Kind & Jeugd gehaald en sindsdien heb ik in zowel de Basis als de Specialistische GGZ gewerkt. Kinderen, jeugdigen en hun ouders, maar ook jong-volwassenen, kunnen met uiteenlopende hulpvragen bij mij terecht. Samen kijken we naar het ontstaan van de klachten, indien nodig middels psychologisch onderzoek, en werken we naar een oplossing. In een behandeling maak ik onder andere gebruik van (cognitieve) gedragstherapeutische technieken en hanteer ik een systeemgerichte aanpak.

Odette de Theije

Mw. Drs. O.N.A.M de Theije
Kinder- en Jeugdpsychiater (Big registratienr.: 69031042201)

email: » info@ppbest.nl

 

Irene van Oosterhout

Mw. I.A.M.W. van Oosterhout MSc

Orthopedagoog
Kinder- en Jeugdpsycholoog (SKJ 120006221)

email: » i.van.oosterhout@ppbest.nl

Mijn naam is Irene van Oosterhout. Sinds 2019 werk ik bij Psychologen Praktijk Best, als orthopedagoog en psycholoog. Ik voer psychodiagnostisch onderzoek uit en geef behandelingen aan kinderen en jongeren. Ik werk in mijn behandelingen graag met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken en mindfulness.
Een mooie uitdaging bij zowel diagnostiek als behandeling vind ik om de ‘puzzel’, die voor iedereen weer anders is, samen met ouders en jeugdige helder te krijgen: hoe werkt het bij mij, hoe kan de omgeving op mijn behoeften afstemmen en wat kan én wil ik zelf veranderen?

 

Mariska Martens

Mevr. Drs. M.L. Martens
Gezondheidszorgpsycholoog i.o.
email: » m.martens@ppbest.nl

Vanaf januari 2021 ben ik werkzaam bij Psychologen Praktijk Best als psycholoog. Ik heb ruime ervaring als basispsycholoog en ben momenteel bezig om mijn registratie tot GZ-psycholoog te behalen.
Ik werk graag met verschillende doelgroepen en een diversiteit aan klachten, waarbij ik vooral eclectisch te werk ga. Dit betekent dat ik diverse behandelmethoden inzet en de behandeling aanpas aan datgene wat de cliënt nodig heeft om zoveel mogelijk terug in zijn/haar kracht te komen.
Ik hecht veel waarde aan een goede behandelrelatie en vind samenwerken met de cliënt vanzelfsprekend, waarbij de behandeling erop gericht is om de cliënt zo goed mogelijk in zijn/haar vel te laten zitten en weer zelfstandig verder te laten gaan.

 

Stan van Ruler

Dhr. S. van Ruler MSc
Psycholoog
Gezondheidszorgpsycholoog i.o.
email: » s.van.ruler@ppbest.nl

Mijn naam is Stan van Ruler. Vanaf september 2021 tot september 2022 ben ik als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog werkzaam bij Psychologen Praktijk Best. Dit houdt in dat ik al een aantal jaar werkzaam ben geweest als psycholoog in verschillende werksettingen. Zo heb ik ervaring opgedaan met onder andere chronische pijnklachten, (licht) verstandelijke beperking en psychiatrie en met ernstige psychiatrische aandoeningen. Mijn werkzaamheden bestaan uit zowel diagnostiek als behandeling, waarbij ik onder andere gebruik maak van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Mijn doel is om vanuit een goede vertrouwensrelatie binnen een veilige setting te kunnen werken aan de doelen die worden gesteld. Samen beslissingen nemen en transparantie geven in keuzes die worden gemaakt zijn voor mij belangrijk in het kader van goed hulpverlenerschap.

Nathalie de Swart

Mw. N. de Swart, MSc.

GZ Psycholoog i.o.
Psycholoog (SKJ 130002050)
ACT4kids therapeut
email: » n.de.swart@ppbest.nl

Sinds november 2021 ben ik werkzaam bij Psychologen Praktijk Best en ben ik per januari 2022 werkzaam als psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog. Inmiddels ben ik al ruim tien jaar aan de slag in verschillende werksettingen, waaronder de medische psychologie, diagnostiek en behandeling van leerstoornissen en de BGGZ/SGGZ. Ik voer psychodiagnostisch onderzoek uit en geef behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders. Tevens neem ik deel aan de SOLK-poli, alwaar we samen werken met een fysiotherapeut en ergotherapeut als het gaat om somatische klachten . Gedurende de behandelingen werk ik vooral met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie en ACT4kids. Mijn streven is elke keer weer om het samen te doen en de behandeling zoveel mogelijk op maat van het kind of de jongere af te stemmen. Daarin betrekken we ook het systeem (o.a. ouders en school) waar nodig. Samen zorgen we er voor dat er weer grip ontstaat op de problemen en er voldoende vertrouwen is om het weer zelfstandig op te kunnen pakken na afloop.

Nancy Vingerhoets

Mw. N. Vingerhoets

secretaresse

email: » info@ppbest.nl

Marion Lampe

IMG_4358

Mw. M. Lampe

secretaresse

email: » info@ppbest.nl

Terka van Brussel

Mw. T. van Brussel

secretaresse

email: » info@ppbest.nl

Laura Soomers

Mw. L. Soomers

secretaresse

email: » info@ppbest.nl

GGZ Kwaliteitsstatuut

De BIG geregistreerde behandelaren van PPBest voldoen aan de eisen van het GGZ kwaliteitsstatuut 2020. Hieronder vindt u de kwaliteitsstatuten van onze verschillende BIG geregistreerde behandelaren.

v. Oosterhout kwaliteitsstatuut

Peeters kwaliteitsstatuut

Franken kwaliteitsstatuut

Brouwers kwaliteitsstatuut

van Buul kwaliteitsstatuut

De la Haye kwaliteitsstatuut

Spierenburg kwaliteitsstatuut

Wesel kwaliteitsstatuut