lake3

Werkwijze bij Volwassenen / behandelingen

Wat kunt u verwachten van onze behandelingen
Binnen de GB ggz is samenwerking tussen behandelaar en cliënt van belang. Bij aanmelding wordt aan u gevraagd om de hulpvraag te omschrijven. In de intake wordt daar verder op doorgevraagd en worden er behandeldoelen en een behandelplan er aan gekoppeld. Op die manier weet u waar we aan gaan werken en wat er van u verwacht wordt.
De behandelfase bestaat uit gesprekken, evt. huiswerkopdrachten en oefeningen die gericht zijn op vermindering van symptomen, leren omgaan met problemen of met belastende omstandigheden, verwerking en herstel van evenwicht in uw functioneren. Tevens kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten over uw gemoedstoestand om het effect van de behandeling te meten en te bespreken. Bij afsluiting van uw behandeling ontvangt u een cliëntentevredenheid vragenlijst. Bij aanmelding ontvangen wij, voordat de intake plaatsvindt, een verwijzing van uw huisarts en een toestemmingsverklaring om informatie te delen met relevante derden.

Binnen een traject kan gebruik gemaakt worden van e-health, of wel online behandelingen. Dat zijn o.a. modules over lifestyle, omgaan met depressie en angst en bevorderen van slaapritme. Op die manier kunt u thuis en wanneer u wilt werken aan de problematiek waarvoor u zich heeft aangemeld. Wij vinden het belangrijk dat u weer zo snel mogelijk in uw eigen kracht gezet wordt.

Op die manier kunt u thuis en wanneer u wilt werken aan de problematiek waarvoor u zich heeft aangemeld. Wij vinden het belangrijk dat u weer zo snel mogelijk in uw eigen kracht gezet wordt. Daarom zullen wij u regelmatig peilen welke zaken u weer zelfstandig aan kunt pakken. U kunt deze online modules zien als een instrument om dat te bevorderen.
In uw dossier leggen wij uw diagnose, zorgzwaarte en de informatie die we delen met de verwijzer vast. Via uw zorgverzekeraar krijgt u een overzicht van de tijd die we besteedt hebben aan uw behandeling. Zo houdt u altijd overzicht over uw behandelingen.

Behandelinterventies die gegeven worden kunnen zijn:

Cognitieve Gedragstherapie

EMDR

– Oplossingsgerichte therapie

– Cliënt Centered therapie

– Biofeedback

– ADHD behandeling

– Relatietherapie

Rouwverwerking

Mindfulness

Assertiviteitstraining

Groepsbehandeling

Niet verzekerde zorg.
Een aantal problematieken worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar.
• Aanpassingsstoornissen, waaronder burnout en relatieproblemen, rouwreactie, levensfase problematiek
• Beperkte neurocognitieve stoornis
• Coachingsgesprekken
• Communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
• Een diagnose stellen zonder te willen behandelen, bijvoorbeeld een ADHD-onderzoek