lake

 

Psychologen Praktijk Best is een praktijk waar psychologen werken die hulp kunnen bieden bij problemen van psychische, psychosociale en psychosomatische aard. De aanpak is gericht op preventie, activering en herstel van evenwicht binnen de persoonlijke leef-, woon- en werksfeer van de cliënt. Psychologen Praktijk Best werkt in de Generalistische Basis GGZ. Dat houdt in dat de praktijk toegankelijk is voor iedereen en u kunt zichzelf altijd aanmelden. Wanneer er sprake is van verslavingsproblematiek  en/of eetstoornissen, dan kunt u zich het beste aanmelden bij een instelling die daar in gespecialiseerd is.  Wilt u in aanmerking komen voor vergoedingen door uw zorgverzekeraar dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Duurzaamheid: Psychologen Praktijk Best erkent de noodzaak om de hulpverlening zoveel mogelijk duurzaam in  te zetten. Denk daarbij aan de mogelijkheid om online behandelingen aan te bieden en zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzamere en milieuvriendelijk middelen.

Therapietijden: maandag, dinsdag en vrijdag van 8:00 uur – 17:30 uur, op woensdag en donderdag van 8:00 uur tot 20:30 uur.

Duur van een sessie: 45 minuten.

Telefonisch bereikbaar (0499-370080): maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, van 13:30 tot 16:30 uur. Op woensdagavond en donderdagavond zijn we bereikbaar tot 19:30 uur.

Buiten openingstijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken of hier contact met ons opnemen.

Is er buiten kantoortijden sprake van urgentie/spoed, wat niet kan wachten tot de volgende dag, dan kunt u uw huisarts of huisartsenpost bellen.

Tijdig annuleren van uw afspraak: Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 85,00 per uur. Ze kunnen niet gedeclareerd worden bij de verzekeraar en zijn dus voor eigen rekening. Afmelden kan via ons vragenformulier, via info@ppbest.nl of telefonisch (eventueel de voicemail inspreken).

Kamer van Koophandel nummer: Psychologen Praktijk Best BV: 66811228

Kamer van Koophandel nummer: PPBest Volwassenen BV: 91083036

Klik hier voor ons adres en de route naar onze praktijk.

Klik hier voor het Managementsysteem certificaat welke voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteemnorm van Psychologen Praktijk Best.

Klik hier voor het Certificaat Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024 waar Psychologen Praktijk Best aan voldoet.