natuurmetwater

Psychologen Praktijk Best is een psychologiepraktijk werkzaam in de Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige klachten. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Onder de regie van uw zorgverzekeraar bepalen de huisarts en de psycholoog samen hoeveel hulp zij kunnen bieden op basis van de ernst van uw klachten. Dat wordt ook met u besproken. U krijgt van uw huisarts daarvoor een verwijzing.

In 2024 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding. Deze vergoeding valt  onder het eigen risico. Dit is voor 2024 vastgesteld op € 385,- per jaar en geldt vanaf 18 jaar. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw verzekeraar dan heeft u een verwijzing van de huisarts. Verwijsbrief mag bij aanmelding niet ouder dan 9 maanden zijn.

Zorgverzekering:

Wij hebben met alle zorgverzekeringen in Nederland een contract afgesloten in 2024.

Vergoeding volgens het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) vanaf januari 2022. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. Opmerking hierbij; de voor jou geplande tijd wordt in rekening gebracht bij de zorgverzekering. Wanneer de geplande tijd meer dan een kwartier afwijkt wordt de gerealiseerde tijd aangepast (planning=realisatie)

De onderstaande percentages mogen wij in rekening brengen. Voor u als client zijnde, worden de consulten voor 100% vergoed uit uw basisverzekering. Let u erop dat uw eigen risico als eerste wordt  aangesproken. Wanneer dit is opgebruikt worden de consulten volledig vergoed. Dit geldt natuurlijk alleen wanneer het verzekerde zorg betreft. Om hier zekerheid over te krijgen, raden we u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

NZA tarieven 2024 kunt u online terugvinden op: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen

Bij Zilveren Kruis verzekerden hanteren we ca. 89% van van het bovenstaande NZA tarief

Bij VGZ verzekerden hanteren we 90% van het bovenstaande NZA tarief

Bij CZ verzekerden hanteren we 88% van het bovenstaande NZA tarief

Bij Menzis verzekerden hanteren we 89% van het bovenstaande NZA tarief

Bij OWM/Z&Z verzekerden hanteren we 88% van het bovenstaande NZA tarief

Bij A.S.R. verzekerden hanteren we 84% van het bovenstaande NZA tarief

Bij Caresq verzekerden hanteren we 85% van het bovenstaande NZA tarief

Bij ONVZ verzekerden hanteren we 83% van het bovenstaande NZA tarief

Bij DSW verzekerden hanteren we ca 83% van het bovenstaande NZA tarief

Voor niet verzekerde zorg brengen we € 115,00 per consult, deze kosten kunt u niet verhalen bij uw zorgverzekeraar. 

Relatietherapie valt ook onder niet verzekerde zorg: Het uurtarief (45 minuten contacttijd + 15 minuten administratieve tijd) bedraagt € 90,00, voor een dubbel consult (met partner) betekent dit dus €180,00.

Afspraak afzeggen: Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de kosten van het consult in rekening gebracht.  Deze kosten bedragen € 85,00 per uur. Ze kunnen niet gedeclareerd worden bij de verzekeraar en zijn dus voor eigen rekening.

U kunt zich tijdig afmelden via telefoonnr 0499-370080 (voicemail), via mail info@ppbest.nl of via ons vragenformulier op deze website.