natuurmetwater

Psychologen Praktijk Best is een psychologiepraktijk werkzaam in de Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige klachten. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Onder de regie van uw zorgverzekeraar bepalen de huisarts en de psycholoog samen hoeveel hulp zij kunnen bieden op basis van de ernst van uw klachten. Dat wordt ook met u besproken. U krijgt van uw huisarts daarvoor een verwijzing.

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding. Deze vergoeding valt  onder het eigen risico. Dit is voor 2021 vastgesteld op € 385,- per jaar en geldt vanaf 18 jaar. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw verzekeraar dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.
Wie buiten de vergoeding via de ziektekostenverzekering valt, of diegenen die daar geen gebruik van wensen te maken kan ook nog de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  • Via uw werk: in veel bedrijven bestaat er de mogelijkheid om psychologische hulp te vergoeden. Vraag dat na binnen uw bedrijf.
  • Via de bijstand: heeft u een bijstandsuitkering dan kan het zijn dat u voor vergoeding in aanmerking komt. Vraag dat na bij uw contactpersoon van sociale zaken van uw gemeente.
  • Via het persoons gebonden budget(PGB). Er kan een aanvraag ingediend worden bij het CIZ om u in aanmerking te laten komen voor een PGB.

Tarieven PPBest  2021

NZA Tarieven 2021

Onvolledig behandeltraject  € 228.04

Kort  € 522.13

Middel  € 855.01

Intensief € 1434.96

Bij Zilveren Kruis verzekerden hanteren we 88.7% van het bovenstaande NZA tarief

Bij VGZ verzekerden hanteren we 90% van het bovenstaande NZA tarief.

Bij CZ verzekerden hanteren we 89% van het bovenstaande NZA tarief

Bij Menzis verzekerden hanteren we 85% van het bovenstaande NZA tarief

Bij A.S.R. verzekerden hanteren we 88% van het bovenstaande NZA tarief

Bij Caresq verzekerden hanteren we 79% van het bovenstaande NZA tarief

Bij ONVZ verzekerden hanteren we 90% van het bovenstaande NZA tarief

Bij Z&Z verzekerden hanteren we 90% van het bovenstaande NZA tarief

Bij onderstaande koepels gelden de onderstaande vastgestelde bedragen

DSW

Transitie €200.68

Kort €459.47

Middel €778.81

Intensief €1262.76

Niet verzekerde zorg € 105,00 per consult