Wat is cognitieve gedragstherapie (CGT)?

Cognitieve gedragstherapie is een manier om kinderen en jongeren te helpen op een andere manier met problemen om te gaan. Hierbij wordt gekeken naar het verband tussen de manier waarop je denkt, hoe je je voelt en wat je doet.

Dit verband is van belang omdat je, wanneer je problemen hebt of een situatie lastig vindt, vaak op een manier denkt die je niet verder helpt. In je manier van denken maak je dan denkfouten.

De onprettige gevoelens die voortkomen uit deze niet-helpende gedachten beïnvloeden vervolgens weer je gedrag. Vaak worden moeilijke situaties of uitdagingen vermeden om onaangename gevoelens te vermijden.

Cognitieve gedragstherapie helpt om gedachten, gevoelens en gedrag in kaart te brengen en vervolgens te experimenteren met meer helpende gedachten en ander gedrag. Dit helpt om gevoelens onder controle te houden en problemen het hoofd te bieden en op te lossen.

 

Wanneer kan cognitieve gedragstherapie ingezet worden?

Voor heel jonge kinderen is cognitieve gedragstherapie minder geschikt, maar (afhankelijk van het individuele kind) kan het vanaf ongeveer 7 à 8 jaar effectief ingezet worden bij uiteenlopende problemen en klachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan angsten, depressieve klachten en gedragsproblematiek.