Neuropsychologie is een specialisme in de psychologie gericht op de werking en het functioneren van de hersenen.

Een neuropsycholoog is een psycholoog die gespecialiseerd is in het functioneren van de hersenen en die het verband kan leggen hierbij met het dagelijks functioneren en de persoonlijkheid. De neuropsycholoog wordt ingeschakeld als er sprake is van verandering in het functioneren als gevolg van een neurologische aandoening of het vermoeden hiervan.

Er zijn verschillende neurologische aandoeningen die van invloed zijn op het dagelijks functioneren of de persoonlijkheid. Voorbeelden van veel voorkomende neurologische aandoeningen zijn: schade aan de hersenen na ongeval of ziekte, late whiplash klachten, herseninfarct of hersenbloeding, dementie en MS. Soms is het niet duidelijk waarom er sprake is van een verandering in het functioneren omdat de aandoening medisch niet goed verklaard kan worden.

Neuropsychologisch onderzoek

Met een neuropsychologisch onderzoek worden de cognitieve vermogens onderzocht en kan worden verklaard waarom bepaalde handelingen niet goed meer verlopen of waar klachten in het dagelijks functioneren door ontstaan. Met het cognitieve vermogen wordt bedoeld het denkvermogen, informatieverwerking, aandacht en concentratie, geheugen, taal, ruimtelijk functioneren, planning en probleemoplossend vermogen.

Het onderzoek wordt speciaal gericht op de individuele klachten en kan dus per persoon verschillen. Er worden testen afgenomen die zijn ontwikkeld om bepaalde cognitieve problemen of stoornissen te kunnen meten. Hierdoor wordt concreet zichtbaar waar het probleem in het dagelijks functioneren vandaan komt. Het is ook mogelijk om met behulp van specifieke vragenlijsten veranderingen in de persoonlijkheid of de stemming zichtbaar te maken.

Neuropsychologische behandeling

De behandeling is specifiek gericht op de klachten en heeft als doelstelling om u te leren met de veranderingen om te gaan. Er zal uitleg en voorlichting worden gegeven waar de verandering door wordt veroorzaakt en u zult hulp krijgen en concrete adviezen hiermee in het dagelijks leven om te gaan. Hierbij kan het nuttig zijn om ook gezinsleden of personen uit uw directe omgeving hierbij te betrekken.