bloemetjes

Nadat u zich heeft aangemeld bij Psychologen Praktijk Best maken wij op korte termijn een afspraak met u. In dat eerste gesprek begint de intake. Hierin worden nadere gegevens van u gevraagd en gekeken naar uw persoonlijke situatie. Vervolgens vindt er een oriëntatie op de klachten plaats, zoals ontstaan, aard en verloop. Het kan is sommige gevallen helpen als u dit van te voren voor u zelf al nagegaan bent en daardoor makkelijker kunt vertellen. Vervolgens wordt uw hulpvraag in kaart gebracht en zal een afweging gemaakt worden of er een psychodiagnostisch onderzoek nodig is. Veelal wordt dat gedaan zodat er sneller een diagnose gesteld kan worden.

Samen met de psycholoog wordt bekeken wat er aan de hand is en wat het beste gedaan kan worden om het probleem aan te pakken. Daarna begint de behandeling. De meeste behandelingen bestaan uit acht à twaalf gesprekken, afhankelijk van uw klachten en uw eigen inzet. Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten.Op het einde van de behandeling vindt de afronding plaats en wordt het resultaat bespoken. Met uw toestemming vindt er een rapportage plaats die naar uw huisarts gaat.