indezee

Kinderen, jeugdigen en adolescenten kunnen op verschillende gebieden problemen ondervinden, waardoor het voor henzelf en eventueel ook voor hun ouders nodig kan zijn om hulp te zoeken. Zeker voor kinderen, jeugdigen en adolescenten geldt dat problemen een gezonde ontwikkeling in de weg kunnen staan. Samen met de hulpverlener kan eraan gewerkt worden om de problemen te verhelpen, dan wel om een manier te vinden hier anders mee om te leren gaan. Wanneer zij problemen ervaren met b.v. leeftijdgenootjes, op school of op een andere manier niet goed functioneren. Veel voorkomende klachten zijn sociaal-emotionele problematiek:

– onzekerheid en (faal)angst
– gedragsmatige problemen
– identiteitsproblemen
– leerproblemen
KINDEREN
Bij kinderen kunnen sociaal-emotionele problemen zodanig voorkomen dat ouders het niet meer weten. Binnen de praktijk kan samen met de hulpverlener gekeken worden om de problemen te verhelpen of er anders mee om te gaan, zodat de kinderen weer op een adequate wijze kunnen functioneren. Indien dit noodzakelijk of gewenst is, kan systeemgericht gewerkt worden of kan er ook contact met de school gezocht worden. Kinderen kunnen vanaf de Basisschool-leeftijd aangemeld worden voor behandeling of begeleiding.
ADOLESCENTEN
Maar ook tijdens de adolescentie kunnen jongeren problemen ervaren waar ze zelf niet goed uitkomen, zoals vragen rondom identiteit, autonomie, seksualiteit, stemmingsklachten, minderwaardigheidsgevoelens. Psychologen binnen de praktijk kunnen ook hierbij een uitkomst bieden.

Binnen de praktijk is een orthopedagoog en een kinderpsycholoog werkzaam die ruime ervaring hebben op het gebied van werken met kinderen en adolescenten en hun ouders. De behandeling kan bestaan uit individuele begeleiding, ouderbegeleiding, ondersteuning en advies aan school.

Klik hier om verwezen te worden naar de aanmeldpagina voor kinderen en adolescenten.