oudjes

In de huidige generatie ouderen is men (nog) vaak niet gewend gewend om te praten over psychische problemen.
Het komt vaak voor dat er bij de ouderen groep meerdere dingen tegelijkertijd aan de hand zijn. Daarom is het altijd goed om te onderzoeken of er lichamelijke, sociale of psychische klachten zijn.
Sinds kort bestaat in de psychologen praktijk Best de mogelijkheid om gespecialiseerde psychologische behandelingen uit te voeren ten behoeve van ouderen. In een eerste gesprek kan een inventarisatie gemaakt worden van de problematiek. Omdat mobiliteitsproblemen bij ouderen een probleem kan zijn bij het bezoeken aan onze praktijk, is het mogelijk dat gesprekken bij u thuis plaats vinden
Klachten die voor dit aanbod in aanmerking komen:
– angststoornissen
– depressie
– onbegrepen lichamelijke klachten
– relatieproblemen
– seksualiteitsproblemen
– stagnerende rouwverwerking
– beginnende cognitieve problemen
Horizontale ketenvorming
In samenwerking met de huisarts en de praktijkondersteuner kunnen psychische problemen bij ouderen in een vroegtijdig stadium aangepakt worden. Tevens kan voor bijvoorbeeld beginnende cognitieve problemen in samenwerking met andere zorgaanbieders gezocht worden naar een goed aansluitend vervolgtraject.
Verticale ketenvorming
Mocht de multidisciplinaire aanpak in de eerstelijn onvoldoende antwoord geven op de aangemelde problematiek dan kan verwezen worden naar gespecialiseerde psychiaters (MMC Eindhoven) en of de geriaters in de tweede lijn (Catharina ziekenhuis).
Overdracht van patiëntgegevens kan op die manier efficiënt en doelmatig plaatsvinden en dat is voor de oudere cliënt prettig. Continuïteit van zorg voorkomt op die manier tevens onnodige gegevensverzameling.