lake3

Werkwijze bij Volwassenen / behandelingen

Wat kunt u verwachten van onze behandelingen.
Binnen de GB ggz is samenwerking tussen behandelaar en cliënt van belang. Bij aanmelding wordt aan u gevraagd om de hulpvraag te omschrijven. In de intake wordt daar verder op doorgevraagd en worden er behandeldoelen en een behandelplan er aan gekoppeld. Op die manier weet u waar we aan gaan werken en wat er van u verwacht wordt. De intake kan zowel face to face als telefonisch plaatsvinden. Tevens zijn er mogelijkheden om tijdens de behandelfase consulten digitaal te laten plaatsvinden. Mocht u daar gebruik van willen maken, dan kunt u hiervoor informatie verkrijgen bij het secretariaat.

ONLINE BEHANDELING, KORTERE WACHTTIJD

Indien u sneller wilt starten met uw behandeling kunt u kiezen voor een online behandeltraject. Als u kiest voor online behandeling zal er binnen 4 weken een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan de behandeling direct worden opgestart.

Behandeling via beeldbellen is bewezen net zo effectief als een behandeling op locatie. U komt voor een online traject in aanmerking bij een diagnostiekvraag (waaronder ADHD), maar ook voor behandeling (bijvoorbeeld bij angst-, dwang- en stemmingsklachten of trauma). Online behandeling kunt u volgen in uw eigen vertrouwde omgeving en het bespaart u kosten en reistijd. Tevens is het mogelijk om online behandeling te volgen in de avonduren. De beeldbelgesprekken met de behandelaar vinden op afspraak plaats in een beveiligde beeldbelomgeving en de behandeling wordt optimaal ondersteund door persoonlijke online opdrachten. Ook online behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekering (wel vindt er verrekening met het eigen risico plaats). Als u geïnteresseerd bent in online behandeling kunt u dit duidelijk maken door op deze mail te reageren.

De behandelfase bestaat uit gesprekken, evt. huiswerkopdrachten en oefeningen die gericht zijn op vermindering van symptomen, leren omgaan met problemen of met belastende omstandigheden, verwerking en herstel van evenwicht in uw functioneren. Tevens kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten over uw gemoedstoestand om het effect van de behandeling te meten en te bespreken. Bij afsluiting van uw behandeling ontvangt u een cliëntentevredenheid vragenlijst. Bij aanmelding ontvangen wij, voordat de intake plaatsvindt, een verwijzing van uw huisarts en een toestemmingsverklaring om informatie te delen met relevante derden.
Binnen een traject kan gebruik gemaakt worden van e-health, of wel online behandelingen . Op die manier kunt u thuis en wanneer u wilt werken aan de problematiek waarvoor u zich heeft aangemeld. Wij vinden het belangrijk dat u weer zo snel mogelijk in uw eigen kracht gezet wordt. Daarom zullen wij u regelmatig peilen welke zaken u weer zelfstandig aan kunt pakken. U kunt deze online modules zien als een instrument om dat te bevorderen.
In uw dossier leggen wij uw diagnose, zorgzwaarte en de informatie die we delen met de verwijzer vast. Via uw zorgverzekeraar krijgt u een overzicht van de tijd die we besteedt hebben aan uw behandeling. Zo houdt u altijd overzicht over uw behandelingen.

Behandelinterventies die gegeven worden kunnen zijn:

Cognitieve Gedragstherapie

EMDR

– Oplossingsgerichte therapie

– Cliënt Centered therapie

– ADHD behandeling

– Relatietherapie

Rouwverwerking

Mindfulness

Assertiviteitstraining

– Groepstraining

Niet verzekerde zorg.
Een aantal problematieken worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar.
• Aanpassingsstoornissen, waaronder burnout en relatieproblemen, rouwreactie, levensfase problematiek
• Beperkte neurocognitieve stoornis
• Coachingsgesprekken
• Communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
• Een diagnose stellen zonder te willen behandelen, bijvoorbeeld een ADHD-onderzoek